Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 30 tháng 5 năm 2014 công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa tổ chức hội nghị kiểm tra công trình trước mùa mưa lũ năm 2014

Hệ thống Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng và Phước Hòa nằm trên địa bàn 05 tỉnh, bao gồm: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP.Hồ Chí Minh. Là công trình thủy nông lớn nhất Việt Nam, có nhiệm vụ cung cấp nước nông nghiệp, nước công nghiệp, nước sinh hoạt cho 05 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh; đẩy mặn, cắt lũ và cải tạo môi trường cho hạ du.Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng và Phước Hòa có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh xã hội, kinh tế khu vực Miền đông Nam bộ nhất là đối với TP.Hồ Chí Minh. Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình luôn được Bộ Nông nghiệp & PTNT, chính quyền địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đặc biệt quan tâm, công trình thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp nhất là trước mùa mưa lũ hàng năm.

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20/03/1993 và pháp lệnh bổ sung sửa đổi, một số điều của pháp lệnh PCLB ngày 24/08/2000.

Căn cứ Nghị định số: 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập.

Căn cứ Chỉ thị số: 910/CT-BNN-TCTL, ngày 14/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2014.

Thực hiện công văn số: 778/UBND-KTN, ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014.

Thông qua các tài liệu kiểm tra, quan trắc thường xuyên và khả năng đáp ứng nhiệm vụ của các hạng mục công trình trong hệ thống.

Vào lúc 8h30, ngày 30 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Trưởng ban PCLB công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa chủ trì cùng thường trực Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã tổ chức Hội nghị kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa trước mùa mưa lũ 2014.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành: Tổng cục Thủy lợi, Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, sở Nông nghiệp & PTNT Tây Ninh, sở Nông nghiệp & PTNT Bình Dương, sở Nông nghiệp & PTNT Bình Phước, sở Nông nghiệp & PTNT Long An, Trung tâm PCLB Miền Nam, UBND huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, UBND huyện Dương Minh Châu, Công an huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Tòa soạn Báo Tây Ninh, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh.


Đơn vị thường trực Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa ( Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa ) tham dự có:

- Đ/c: Nguyễn Tiếp Tân Chủ tịch Công ty;

- Đ/c: Lê Văn Dũng Giám đốc Công ty, UVTT Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.

Cùng trưởng, phó phòng chức năng và Đội trưởng Đội thủy nông: kênh Đông, kênh Tây, Đầu Mối và Phước Hòa.

1- Thay mặt Ban tổ chức đồng chí: Trương Thị Quyền Q.Trưởng phòng TCHC Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa nêu lý do, nội dung Hội nghị và giới thiệu đại biểu.

2- Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa chủ trì phát biểu khai mạc Hội nghị.

3- Thay mặt đơn vị thường trực Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đồng chí: Trần Quang Hùng Trưởng phòng Quản lý Nước & Công trình báo cáo hiện trạng Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa trước mùa mưa lũ năm 2014, các hạng mục công trình cần được quan tâm sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa lũ năm 2014.

4- Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu dự họp đi kiểm tra thực tế Tràn xả lũ ( công trình Đầu mối ), sau đó về lại Hội trường các đại biểu thảo luận, góp ý kiến cho bản báo cáo đánh giá hiện trạng công trình, nêu những việc cần triển khai ngay và những vấn đề cần quan tâm của Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa trước và trong mùa mưa lũ năm 2014.

5- Đồng chí: Nguyễn Tiếp Tân Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa giải trình các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị.

6- Đồng chí: Lê Văn Dũng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, UVTT Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu dự Hội nghị.

Sau khi đi kiểm tra thực địa và qua các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Trưởng Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa phát biểu và kết luận Hội nghị như sau:

1- Nhất trí với Thường trực Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa. Yêu cầu báo cáo về hiện trạng của hệ thống Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa trước mùa mưa lũ năm 2014.

2- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa sửa chữa ngay các hạng mục công trình còn tồn tại như đã nêu trong báo cáo (ưu tiên các hạng mục hư hỏng ở các vị trí xung yếu sửa chữa trước) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa lũ 2014;

- Vận hành hồ Dầu Tiếng theo quy trình vận hành tạm thời năm 2000 đã được Bộ NN & PTNT phê duyệt, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực, kiểm soát lũ về hồ để điều tiết Hồ cho phù hợp để giảm thiểu ngập úng cho hạ du;

- Chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ” để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do bão, lũ gây ra trong mùa mưa lũ 2014;

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hiện tượng bất thường của công trình để kịp thời đưa ra biện pháp xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

3- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa là đơn vị chủ đầu tư các hạng mục gia cố đoạn K38+026 - KF kênh dẫn Phước Hòa - Dầu Tiếng đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ để đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ năm 2014.

4- Yêu cầu Viện Thủy lợi và Môi trường thuộc trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2 là đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ “ Xây dựng quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng khi có bổ xung nước từ hồ Phước Hòa ” tổng hợp ý kiến đóng góp của các tỉnh, Thành phố để hoàn thiện trình Bộ Nông Nghiệp &PTNT phê duyệt đưa quy trình vào vận hành trong mùa mưa lũ năm 2014.

5- Yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II sớm có báo cáo kết quả kiểm định an toàn đập gửi Ban chỉ huy PCLB Công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa biết để báo cáo Bộ Nông Nghiệp & PTNT xử lý.

6- Hiện nay đã bắt đầu mùa mưa bão năm 2014, đề nghị Công an huyện Dương Minh Châu và trực tiếp là Đồn Công an Hồ nước ngoài nhiệm vụ trực thường xuyên tại đập chính, tràn xả lũ, cống số 2 cần tăng cường phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa và các huyện ven Hồ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong lòng hồ, hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cát, ngư dân đánh bắt thủy sản theo đúng quy định của pháp luật.

7- Đề nghị các tỉnh, Thành phố quan tâm đóng góp quỹ PCLB để Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa có thêm nguồn kinh phí sửa chữa các hạng mục cấp bách trước, trong mùa mưa lũ 2014. Tổng số tiền Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đề nghị hỗ trợ là: 4.300 triệu đồng ( Bốn tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn ). Trong đó:

- Tỉnh Tây Ninh hỗ trợ: 1,50 tỷ đồng;

- Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ: 2,00 tỷ đồng;

- Tỉnh Bình Dương hỗ trợ: 0,50 tỷ đồng;

- Tỉnh Long An hỗ trợ: 0,30 đồng.

Hội nghị kết thúc lúc 12h00 cùng ngày và đã thành công tốt đẹp./.

P.TCHC LD-TL