Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chungHồ thuỷ lợi Phước Hoà

Hồ thuỷ lợi Phước Hoà được khởi công xây dựng từ tháng 4.2007, từ việc chặn dòng sông Bé, tại vị trí IA-3 thuộc xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Hồ có diện tích 2.077ha, trải dài trên địa bàn các huyện Bình Long, Chơn Thành (Bình Phước) và Phú Giáo, Bến Cát (Bình Dương); Tổng kinh phí thực hiện hơn 5.500 tỷ đồng. Hồ Phước Hoà có nhiệm vụ điều tiết nước cho hồ Dầu Tiếng với dung lượng 75m3/s qua chiều dài kênh dẫn 40,5km, đồng thời cung cấp nước tưới cho hàng nghìn ha thuộc tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh long An. Từ năm 2012 hồ Phước Hoà bắt đầu đi vào hoạt động, tạo thành công trình liên hoàn thuỷ lợi Dầu Tiếng-Phước Hoà. Từ nay, hồ Dầu Tiếng hoàn toàn chủ động có đủ nước cung cấp cho sinh hoạt và tưới tiêu theo nhu cầu, không sợ thiếu hụt.

Tuy nhiên đến nay công trình Phước Hoà còn 12 hạng mục xây dựng đã hoàn chỉnh nhưng chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế do sự cố kỹ thuật thi công và chủ quan trong thiết kế thi công, hiện đang được gấp rút gia cố, nâng cấp và hoàn chỉnh trước mùa mưa lũ năm 2012.

Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng được hình thành do chặn dòng thượng lưu sông Sài Gòn (thuộc huyện Dương Minh Châu) được xây dựng vào tháng 4 năm 1981 đến tháng 1 năm 1985 được đưa vào khai thác. Diện tích lòng hồ ước tính khoảng 27.000 ha trải qua 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.

Theo Quyết định số 190/TTg ngày 18/5/1979 của Thủ tướng Chính phủ thì hồ chứa có nhiệm vụ tưới cho 172.000 ha ruộng đất thuộc tỉnh Tây Ninh, trong đó có 67.000ha tưới tự chảy và 105.000 ha tưới bằng bơm.

Ngày 24/4/1993 Bộ trưởng Bộ thuỷ lợi ra Quyết định số 205 QĐ/TCCB-LĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp liên hợp Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng.

Ngày 8/12/1995 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ra quyết định số 203 NN-TCCB/QĐ đổi tên doanh nghiệp Nhà nước “ Xí nghiệp liên hợp Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng” thành “ Công ty Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng”.

Ngày 22/2/1979 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ra Quyết định 280 NN-TCCB/QĐ công nhận Công ty Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Ngày 09/01/2008 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ra Quyết định số 71/QĐ-BNN-ĐMDN chuyển Công ty Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng thành Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng.