Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng và nhiệm vụBan lãnh đạo Công ty TNHHMTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa

Ông Tô Văn Thanh

Chủ tịch Công ty

Ông Trần Quang Hùng

Giám Đốc Công ty

Ông Bùi Xuân Đại

Phó Giám Đốc Công ty

Ông Bùi Đăng Khoa

Phó Giám Đốc Công ty

Ông Trần Văn Giáp

Phó Giám Đốc Công ty

Chức năng nhiệm vụ của hệ thống và Công ty

a. Nhiệm vụ:

- Đảm bảo tuyệt đối an tòan công trình ( Công trình đầu mối, hồ chứa, kênh dẫn và các công trình trên kênh ).

- Điều hòa phân phối nước công bằng, bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, luận chứng kinh tế kỹ thuật của hệ thống công trình thủy lợi đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt.

- Duy trì năng lực công trình, bảo đảm công trình thủy lợi an toàn và sử dụng lâu dài.

- Bổ sung hoàn thiện quy trình điều tiết hồ chứa, quy trình vận hành từng hạng mục công trình, tham gia xây dựng quy trình vận hành hệ thống để trình Bộ NN&PTNT phê duyệt tổ chức thực hiện.

- Theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ, ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Quan trắc, thu thập các số liệu theo quy định, nghiên cứu tổng kết và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

b. Quyền hạn:

- Vận hành công trình theo hệ thống theo quy trình, quy phạm kỹ thuật; khai thác tổng hộp công trình.

- Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu UBND địa phương nơi có hệ thống công trình có biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn công trình trongb mọi trường hợp